- Una nueva infraestructura. Tendido de ELÉCTRICO que nos llega a MORÁS..

Categorías:

Obras

Etiquetas:

Obras, Infraestructuras

Comentarios:

Sin comentarios

TRÁMITE DE CONSULTAS NO PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA.

  • Nome do plan: Proxecto sectorial L.A.T. aéreo – subterránea 66kV de subestación do parque eólico de Monteagudo á subestación de Morás
  • Promotor: Eólicos Breogán, S.L.U.
  • Órgano substantivo: Dirección Xeral de Enerxía e Minas
  • Expediente: 2013AAE1550
  • Código web: 1725/2015

O día 17.06.2015 recibiuse nesta Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental un escrito do subdirector xeral de Enerxía no que da traslado do documento ambiental estratéxico do “Proxecto sectorial L.A.T. aéreo – subterránea 66kV de subestación do parque eólico de Monteagudo á subestación de Morás” aportado polo promotor para iniciar o procedemento de avaliación ambiental estratéxica simplificada. Esta documentación incorpórase a xa presentada con anterioridade nesta Subdirección Xeral e iníciase así o procedemento de avaliación ambiental estratéxica simplificada, segundo esixe o artigo 29 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental. 

Para seguir leyendo el documento pulsa aqui.

Borrador del proyecto.

Planos I - Planos II

Articulos relacionados.

0 Comentarios

Envia un comentario